МОН України розпочинає процедуру державного визнання державне визнання документів про вищу духовну освіту
  • Чтв, 20/09/2018 - 15:57

Міністерство освіти і науки України відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» розпочинає процедуру державного визнання зазначених документів, виданих до 1 вересня 2018 року вищими духовними навчальними закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Державне визнання вказаних документів здійснюється на підставі заяви власника документа про вищу духовну освіту, науковий ступінь та вчене звання або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка;

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;

копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

копія документа про повну загальну середню освіту;

{Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 595 від 09.08.2017}

копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

{Підпункт 3 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 595 від 09.08.2017}

4) копії зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними закладами вищої духовної освіти;

5) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

 

Зразки оформлення необхідних документів

 

Розгляд поданих документів здійснюється комісією, склад якої затверджено наказом МОН від 15.07.2016 № 839 «Про утворення Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту»

Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;

для юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства.

Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України),

Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).


Паломництво Святими місцями

Добровільний внесок
вкажіть суму пожертви

  грн/місяць