Попри російську загрозу, парламент готується розглянути ряд ЛГБТ-законопроектів
  • Срд, 23/02/2022 - 13:07

Верховна Рада України затвердила порядок денний сьомої сесії дев’ятого скликання.

До порядку внесено одразу кілька законопроектів, що мають ЛГБТ-спрямованість. Як ідеться в огляді сайту руху Всі разом!, вони передбачають переслідування противників ЛГБТ-ідеології.

Крім того, до порядку внесено феміністично-гендерні законопроекти, що зачіпають проблематику так званого «сексизму». Вони також відзначаються репресивним характером.

Законопроект №5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації»

Суб’єкт законодавчої ініціативи – Кабінет міністрів України.

Законопроект 5488 покликаний фактично заборонити говорити про шкідливість ЛГБТ-пропаганди, заборонити висловлювати позицію про те, що зміна зовнішніх статевих ознак є неприродною та небезпечною процедурою. А також ввести відповідальність (адміністративну та кримінальну) за так звану «нетерпимість» стосовно осіб за такими ознаками як «сексуальна орієнтація» та «гендерна ідентичність» (СОГІ). Таким чином, критика деструктивної поведінки осіб, їхніх суб’єктивних переконань або неприйнятних публічних демонстрацій сексуальних уподобань може трактуватися як «нетерпимість».

Законопроект №0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)»

Суб’єктами законодавчої ініціативи ще попереднього скликання стали народні депутати України Геращенко І., Климпуш-Цинцадзе І., Іонова М., Лещенко С., Найєм М. та інші.

Цей проект загрожує свободі думки та слова, вільному вираженню поглядів та переконань. Проектом також пропонується розширення ознак, за якими особа може бути притягнена до відповідальності, в тому числі у виді накладання штрафів від 3400 до 11900 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації. Також законопроект передбачає значне розширення термінологічного апарату, використовуючи поняття «віктимізація», «множинна дискримінація», «дискримінація за асоціацією». Зазначені поняття суттєво відрізняються від чинних термінів у кримінально-правових науках. Тому розширення запропонованого термінологічного апарату значно ускладнить правозастосовну практику судових та правоохоронних органів.

Документ викликав суспільний резонанс та масштабну хвилю критики з боку громадських та релігійних організацій, а також політичних діячів та журналістів. Цей законопроект планували голосувати 17 грудня 2019 року, але відбулася кількатисячна акція протесту проти прийняття закону 0931. До учасників вийшов голова профільного Комітету Дмитро Лубінець і запевнив, що законопроект 0931 буде доопрацьований і зауваження будуть враховані. Але цього не відбулося.

Пакет законопроектів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії проявам дискримінації:

Проект №6325-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції для протидії прямій чи непрямій дискримінації та нетерпимості щодо окремих осіб та їх груп»

Суб’єкт законодавчої ініціативи – народний депутат України Совсун І. Р., партія «Голос».

Проект пропонує заборонити виготовляти чи розповсюджувати будь-яку друковану продукцію, що підбурює до дискримінації, зокрема, на основі СОГІ (зміни до статті 28 Закону України «Про видавничу справу»). Найнебезпечнішу норму планується внести до Закону України «Про охорону дитинства»: «Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, інвалідності, статевої приналежності, мови, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, … або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи».

Таким чином, вперше пропонується офіційно в законі закріпити те, що у дітей може бути нетрадиційна сексуальна орієнтація і різна «гендерна ідентичність».

Проект №6326-1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо недопущення спрямування бюджетних коштів на реалізацію програм та заходів, які містять ознаки прямої чи непрямої дискримінації та нетерпимості щодо окремих осіб та їх груп»

Суб’єкт законодавчої ініціативи – народний депутат України Совсун І. Р., партія «Голос».

Проект закону передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу України. Метою зазначеного проєкту є зміна бюджетного законодавства для того, щоб не просто обмежити, а взагалі не передбачати видатків на фінансування програм та заходів, які мають ознаки прямої чи непрямої дискримінації, або нетерпимості щодо окремих осіб та їх груп в залежності від СОГІ.

Таким чином, будь-які просімейні, духовно-культурні чи інформаційно-просвітницькі заходи, в тому числі освітні проекти можуть бути позбавлені державного фінансування. Для цього необхідна лиш скарга представників ЛГБТ-угрупування про те, що їх дискримінують.

Проект №6327-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для протидії проявам дискримінації»

Суб’єкт законодавчої ініціативи – народний депутат України Совсун І. Р., партія «Голос».

Даний законопроект є аналогічним до проектів №0931 та 5488. Він також передбачає переслідування за будь-яку критику ЛГБТ. Законопроект пропонує викласти у новій редакції статтю 161 Кримінального кодексу України і передбачає у ній відповідальність за публічні заклики та/або інші дії до насильства на ґрунті нетерпимості за ознаками СОГІ. Тобто будь-які критичні зауваження щодо різного роду девіантної поведінки представників ЛГБТ-угрупування може трактуватися як нетерпимість. Під ці критерії можуть попадати як текстові матеріали – статті, книги, так і відеозаписи проповідей чи записи богослужінь, бо в них міститься осуд зазначених явищ.

Проект Закону «Про медіа» №2693-д та «Про медіа в Україні» №2693-2

Суб’єкт законодавчої ініціативи проекту № 2693-д – народні депутати України Потураєв М. Р., Кравчук Є. М., Кабанов О. Є. та ще кілька депутатів.

Суб’єкт законодавчої ініціативи проекту № 2693-2 – група народних депутатів України Княжицький М. Л., Геращенко І. В., Іонова М. М. та інші.

Ці проекти ініційовані із метою створення значного контролю за медіа контентом. В Україні існує кілька різних законів, які регулюють національну сферу медіа. Передбачаються штрафи до 350 тисяч гривень за критику сексуальних відхилень. Забороняється релігійним структурам утворювати власні медіа. Вводиться поняття «мова ворожнечі» та запроваджується небезпечна контролююча вертикаль над усіма типами медіа (друкованими, аудіовізуальними та сайтами).

У проектах законів зафіксовано розмиті норми, згідно яких чиновники можуть отримати право на те, щоб блокувати сайти та інформаційні ресурси релігійних організацій, якщо на них будуть перебувати матеріали, які можуть трактуватися як дискримінаційні щодо окремих осіб та їх груп на основі сексуальної орієнтації. Тобто матеріали, які містять критичні зауваження щодо різного роду сексуальних збочень. Також абсурдним є те, що згадані порушення прирівнюється до злочинів середньої тяжкості в Кримінальному кодексі України.

Законопроекти №4598, 4598-1, 4598-2, 4599, 4599-1 щодо заборони проявів сексизму

У Верховній Раді зареєстрували одразу п’ять проектів законів проти «сексизму». Перший блок передбачає законодавче визначення поняття «сексизм» та внесення змін до низки законів, що заборонятимуть прояви цього явища. Другий блок – запровадження покарань за так званий «сексизм».

Депутати пропонують під поняттям «сексизм» розуміти «будь-які жести, візуальні прояви, сказані або написані слова, практику і поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать», що спричиняють або спрямовані, наприклад, на підтримку та посилення «гендерних стереотипів». За вчинення вищезазначених дій депутати пропонують карати штрафом, виправними роботами чи адміністративним арештом до 7 діб.

В проектах містяться відверті ідеологічні постулати. Тут утворюється підґрунтя для протистояння між чоловіками та жінками, ставиться під сумнів сам факт різності чоловіків та жінок, а конкретно – їхніх психо-фізіологічних особливостей. Відповідно до проектів, ті, хто акцентує увагу на відмінностях і особливостях двох статей, оголошуються «сексистами», а їхні відповідні висловлювання мають каратися.

Джерело: Політична Теологія