Святий Престіл: верховенство права стоїть на сторожі гідності людини
  • Суб, 21/10/2023 - 14:38

Виступаючи під час праці шостого комітету Генеральної Асамблеї ООН, Постійний Спостерігач Святого Престолу наголосив на тому, що надзвичайні ситуації не є виправданням для винятків із принципу верховенства права, яке відстоює фундаментальні принципи, необхідні для суспільної гармонії.

«Святий Престол послідовно підтримує верховенство права як важливу основу для справедливості, миру та людської солідарності», – наголосив архиєпископ Ґабріелле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, виступаючи в четвер, 19 жовтня 2023 р., під час дебатів Шостого комітету в рамках 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що розглядав тему «Верховенство права на національному та міжнародному рівнях».

Рівність усіх перед законом

Ватиканський дипломат, покликаючись на Компендіум соціальної доктрини Церкви, підкреслив, що справедливе суспільство ґрунтується на принципі верховенства права. «Жодна особа чи група осіб, незалежно від статусу, не повинна претендувати на право порушувати гідність і права інших осіб чи їхніх спільнот», – сказав він, вказуючи на необхідність дотримання принципів рівності перед законом, підзвітності, справедливого застосування закону, поділу влади, участі у прийнятті рішень, правової визначеності, належних правових процедур, запобігання свавіллю, а також прозорості.

Справедливість – запорука братерства

Цитуючи Папу Франциска, представник Святого Престолу зазначив, що місію Організації Об'єднаних Націй можна розглядати як «розвиток і сприяння верховенству права, виходячи з усвідомлення того, що справедливість є необхідною умовою для досягнення ідеалу всесвітнього братерства». Справедливість, вів далі він, є необхідною для «побудови світу, в якому конфлікти вирішуються мирним шляхом і в якому не переважає право сильнішого», а для забезпечення верховенства права на міжнародному рівні «необхідно постійно вдаватися до переговорів, посередництва та арбітражу, як того вимагає Статут ООН».

Жодних винятків, також і в надзвичайних ситуаціях

Архиєпископ Каччя ствердив, що сьогодні «верховенство права стикається з новими викликами в усьому світі». На міжнародному рівні ми є свідками збройних конфліктів, які підважують фундаментальні принципи міжнародного порядку, а на національному рівні спостерігаємо тривожне зростання кількості насильницьких переходів влади з порушенням встановленого конституційного порядку, як також ескалацію громадянських конфліктів. «Ці події не повинні послабити нашу відданість верховенству права», – наголосив він, підкреслюючи, що не повинно бути «жодних винятків з принципу верховенства права, навіть у часи надзвичайних ситуацій», адже воно стоїть на сторожі гідності кожної людської особи, як повчає Папа Франциск.

Тож очільник ватиканської делегації відзначив, що вона взяла до уваги запропоноване Генеральним Секретарем «Нове бачення верховенства права», висловлюючи щире сподівання, що «при просуванні такого бачення буде старанно відстоюватися справжня суть верховенства права, що охоплює фундаментальні цінності та принципи, необхідні для суспільної гармонії».

Роль технологій

Представник Святого Престолу також звернув увагу на те, що в епоху стрімкого технологічного прогресу потрібно «максимально використовувати потенціал технологій для покращення доступу всіх до правосуддя». За його словами, використовуючи технології, ми можемо побудувати більш підзвітні інституції та подолати розрив між верховенством права і тими, хто був позбавлений його переваг. Водночас, «цифрові інструменти повинні використовуватися етично, щоб сприяти прозорості, підзвітності та ефективності системи правосуддя, захищаючи при цьому гідність кожної людини». Йдеться також про те, що при неналежному використанні цифрові технології можуть навпаки поглибити нерівність і сприяти дискримінації.